Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), informujemy, iż:

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony jest: TRANSPORT DROGOWY, ROBOTY ZIEMNE I HANDEL Krystian Szmuda z siedzibą przy ul. Stara Droga 1, 84-223 Strzepcz, NIP: 588-159-86-48 – zwana dalej „Administratorem”

Administrator zobowiązują się do ochrony prywatności i danych osobowych użytkowników strony. W niniejszej Polityce prywatności omówiono rodzaje danych osobowych, które gromadzimy oraz sposób w jaki je przetwarzamy.

II. Cel i zakres zbieranych danych

Polityka prywatności dotyczy danych osobowych gromadzonych przez Administratora w związku z oferowanymi usługami i funkcjonowaniem strony. W niniejszej Polityce prywatności termin „dane osobowe” oznacza wszelkie informacje lub fragmenty informacji, które mogą posłużyć do identyfikacji Użytkownika pośrednio lub bezpośrednio. Informacje takie zazwyczaj obejmują imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu jak również inne informacje, takie jak adres IP.

Dane osobowe Użytkownika:

Możemy otrzymywać bezpośrednio poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy. Będziemy wtedy gromadzić takie dane, jak:

    • imię i nazwisko
    • adres e-mail
    • numer telefonu

Możemy otrzymywać z ciasteczek i innych narzędzi (np. narzędzi do analiz internetowych) z których korzystamy, aby automatycznie gromadzić informacje o Użytkowniku podczas korzystania ze strony zgodnie z warunkami niniejszej Polityki prywatności oraz obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych.

Cele:

W celach administracyjnych i organizacyjnych, aby odpowiedzieć na przesłane zapytania za pomocą formularzy zamieszczonych na stronie, w ramach prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie adresu e-mail lub/i numer telefonu Użytkownika w celu otrzymywanie treści marketingowych od Administratora w szczególności w postaci mailingu lub wiadomości tekstowych.

III. Przekazywanie danych osobowych

Dostęp do danych osobowych Użytkowników będą mieli nasi: pracownicy oraz podmioty świadczące na naszą rzecz usługi marketingowe oraz informatyczne. Możemy także przekazać dane Użytkowników zaufanym stronom trzecim jeśli jest to konieczne w celu realizacji umowy, usługi bądź wymagane prawem.

IV. Podstawy przetwarzania danych

Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, choć niepodanie wymaganych przez stronę danych osobowych niezbędnych do przesłania zapytania za pomocą formularzy zamieszczonych na stronie powoduje brak możliwości odpowiedzi. 

Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.

Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Użytkownikowi, którego ochrona praw osobowych została naruszona ma także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Przewiń do góry